Intake
Er worden na het telefonische aanmeldgesprek twee intakegesprekken gepland om je klachten, persoonlijke situatie en hulpvraag te inventariseren. Het derde gesprek is het adviesgesprek waarin het behandelplan wordt overlegd. In het behandelplan vind je; de samenhang van je klachten en wat er aan de hand is (diagnose); de doelen die je wilt bereiken; welke vorm van therapie je gaat krijgen en de verwachte behandelduur. 
 
De behandelsessies nemen 1 uur per sessie in beslag en worden wekelijks of 1 keer per 2 weken ingepland.

Integratieve Psychotherapie
Susanne van der Hulst werkt integratief, dat betekent dat ze verschillende therapievormen kan inzetten naar gelang wat er nodig is. In de basis wordt er gewerkt met evidenced based behandelmethodes vanuit een cognitief gedragstherapeutisch kader (CGT) Dit wordt zo nodig aangevuld met:
EMDR (traumaverwerking)
Schematherapie

Online behandeling (E-health) 


Cognitieve gedragstherapie
Cognitieve therapie gaat vooral uit van de invloed van het denken op het gevoelsleven en het doen. Wie belangrijke zaken en gebeurtenissen in zijn leven gewoonlijk vanuit een negatief standpunt beziet, wordt makkelijker angstig, somber of geïrriteerd. In gedragstherapie staat het gedrag van de cliënt centraal. Hoe iemand handelt bepaalt namelijk in belangrijke mate hoe iemand zich voelt. Wie geneigd is om uit angst bepaalde zaken uit de weg te gaan, zal zijn angst vaak eerder versterken dan verminderen. Cognitieve gedragstherapie kan dus zowel de manier van denken en interpreteren van de cliënt beïnvloeden, als diens manier van doen en laten. Soms ligt de nadruk meer op denken, soms meer op doen. Maar meestal wordt aan beide aspecten gewerkt. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat cognitieve gedragstherapie gunstige effecten heeft op de problemen van cliënten. Bij deze therapie krijg je regelmatig huiswerkopdrachten. De opdrachten helpen je in het dagelijks leven toe te passen wat je in de therapie bespreekt en leert. Ook na het afsluiten van de therapie kun je dit blijven gebruiken.

EMDR
EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing, en is een effectief bewezen behandelmethode om nare ervaringen te verwerken. EMDR wordt in overleg toegepast in de behandeling, wanneer je huidige klachten (zoals angsten, negatief zelfbeeld) nog aangestuurd worden en veroorzaakt zijn door nare ervaringen of trauma's uit je verleden.

Schematherapie
Meer inzichtgevende technieken zijn nodig, wanneer je telkens tegen dezelfde problemen aanloopt of klachten blijven terugkomen. Schematherapie is een goede behandeling, als het je al langere tijd moeilijk lukt om met je gevoelige snaren en gemoedstoestanden om te gaan en hierdoor problemen krijgt met relaties en werk of studie. 

Meer informatie over de therapieën kun je lezen op de websites onder het kopje Links


Klachten Indien je niet tevreden bent over de behandeling is het van groot belang dit tijdig met elkaar te bespreken om te proberen tot een oplossing te komen. Daar kan eventueel een bemiddelaar van de LVVP bij ingeschakeld worden. Mocht dit alles niet lukken is er de klachtenregeling zoals vastgesteld door onze beroepsvereniging LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychotherapeuten en Psychologen). De LVVP-klachtenfunctionaris is per mail bereikbaar : LVVP@klachtencompany.nl, of per telefoon 088-2341606, of per aangetekende post: Postbus 3106, 2601 DC Delft. Zie de website van de LVVP (lvvp.info).