Aanmelden
Aanmelden voor behandeling kan alleen telefonisch. Spreek de voicemail in en dan neem ik contact met je op voor een telefonische screening. Ik stel je een aantal praktische vragen over de verwijzing (via huisarts of anders) en welke zorgverzekering je hebt. En een paar vragen over hulpvraag/therapieverwachting om in te schatten of behandeling in mijn praktijk geboden kan worden. Wanneer dat zo is, kan ik je op de wachtlijst plaatsen. Als de klachten/hulpvraag beter in een andere setting behandeld kunnen worden, zal ik zo gericht mogelijk advies geven.

De wachttijd tot intake is langer dan 16 weken en om die reden is de wachtlijst momenteel gesloten (update 28 februari 2024)

Na de intake kan de behandeling binnen 2 weken beginnen. 

Ik werk samen met andere praktijken voor collegiaal overleg en intervisie. Mede is daarbij ook de waarneming tijdens vakantie of langdurige ziekte gewaarborgd.

Wanneer je de wachttijd te lang vindt, kun je altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of je zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Je zorgverzekeraar kan je ondersteunen, zodat je binnen 4 weken vanaf je eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).