Kosten
Susanne van der Hulst – Psychotherapie, heeft voor 2021 contracten met alle zorgverzekeraars.
Om in aanmerking te komen voor vergoeding door de zorgverzekeraar, is een verwijsbrief van je huisarts noodzakelijk. De verwijsbrief moet voldoen aan het volgende:
* Een expliciete keuze van de verwijzer voor de specialistische GGZ (SGGZ) .
* Dat er sprake is van (of het vermoeden van) een DSM V stoornis.
* De naam, functie en AGB code van de verwijzer.
* De verwijsbrief is voorzien van een (elektronische) handtekening en/of een praktijkstempel.

De kosten van de behandeling worden rechtstreeks, digitaal, bij de zorgverzekeraar gedeclareerd. De declaratie vindt plaats na afsluiting van de behandeling of na 365 dagen, in die gevallen wanneer de behandeling binnen een jaar niet is afgerond. De kosten van de behandeling worden vergoed door de zorgverzekeraar, vanuit de basisverzekering. Het eigen risico wordt wel in rekening gebracht.
De totale behandeling (bestaande uit directe tijd en indirecte tijd) wordt in één keer gefactureerd door middel van een DBC: Diagnose Behandel Combinatie. Alle kosten die met de behandeling samenhangen worden bij elkaar gebracht. Hierbij spelen niet alleen de momenten waar je als cliënt aanwezig was een rol. Ook de zogenaamde indirecte tijd wordt hierin meegenomen, bijvoorbeeld de tijd die wordt besteed aan het schrijven van het behandelplan, de brief naar de verwijzer en eventueel overleg met collega’s of verwijzer.
De gegevens van de DBC worden volledig geanonimiseerd naar het DBC Informatie Systeem (DIS) gestuurd. Daarnaast maakt de behandelaar een rekening van de DBC. Deze rekening is niet anoniem. Op de rekening wordt alleen een zogenoemde hoofdgroep vermeld, zoals bijvoorbeeld stemmingsstoornis, angststoornis e.d. Meer informatie gaat er niet naar de zorgverzekeraar.
Een aantal psychische stoornissen/problemen worden niet meer door je zorgverzekeraar vergoedt, zoals; werk-gerelateerde problematiek, partner-relatieproblemen en aanpassingsstoornissen. Het maximum OZP-tarief voor de prestatie ‘ozp niet-basispakketzorg consult, vastgesteld door de NZa, is voor 2020 € 110.27 per sessie.

Tarief zelfbetalers
Per sessie van 45 minuten (45 min. directe tijd en 15 min. indirecte tijd) = € 110,-.

Afspraak annuleren / ‘no show’ tarief
Mocht je verhinderd zijn op de ingeplande tijd, dan kun je de afspraak verzetten, op voorwaarde dat je dit ten minste 24 uur van te voren doet. Mocht je een afspraak vergeten of door omstandigheden niet kunnen komen, dan wordt de gereserveerde tijd gedeeltelijk in rekening gebracht (ongeacht de reden). Het tarief bedraagt 50 euro en wordt niet door je verzekering vergoed. Je krijgt hiervoor een faktuur.