Kosten en vergoedingen
Susanne van der Hulst – Psychotherapie, heeft voor 2022 contracten met alle zorgverzekeraars. De kosten van de behandeling worden vergoed door de zorgverzekeraar, vanuit de basisverzekering. Het eigen risico wordt wel in rekening gebracht (per kalenderjaar).
Om in aanmerking te komen voor vergoeding door de zorgverzekeraar, is een verwijsbrief van je huisarts noodzakelijk. De verwijsbrief moet voldoen aan het volgende:
* Een expliciete keuze van de verwijzer voor de specialistische GGZ (SGGZ) .
* Dat er sprake is van (of het vermoeden van) een DSM V stoornis.
* De naam, functie en AGB code van de verwijzer.
* De verwijsbrief is voorzien van een (elektronische) handtekening en/of een praktijkstempel.

Susanne van der Hulst dient maandelijks, digitaal, bij de zorgverzekeraar de rekening in. De rekening bevat herkenbare informatie die je kunt controleren. Op de rekening staan zorgprestaties. In de vrijgevestigde setting zijn vier verschillende zorgprestaties mogelijk: consult diagnostiek, consult behandeling, intercollegiaal overleg en reistijd (als de behandelaar naar je toe moet komen). De tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).   

Een aantal psychische stoornissen/problemen worden niet meer door je zorgverzekeraar vergoedt, zoals; werk-gerelateerde problematiek, partner-relatieproblemen en aanpassingsstoornissen. Het tarief in mijn praktijk voor de prestatie ‘niet-basispakketzorg consult’ is 100 % van het door de NZa vastgestelde maximumtarief. Tarief zelfbetalers (niet basispakketzorg): per consult = € 117,33 (in 2022). 

Afspraak annuleren / ‘no show’ tarief
Mocht je verhinderd zijn op de ingeplande tijd, dan kun je de afspraak verzetten, op voorwaarde dat je dit ten minste 24 uur van te voren doet. Mocht je de afspraak vergeten op tijd te annuleren of kom je niet opdagen, dan wordt de gereserveerde tijd gedeeltelijk in rekening gebracht. Het tarief bedraagt 50 euro en wordt niet door je verzekering vergoed. Je krijgt hiervoor een factuur.