Kosten en vergoedingen
Susanne van der Hulst – Psychotherapie, heeft voor 2023 contracten met het merendeel van alle zorgverzekeraars. De kosten van de behandeling worden vergoed vanuit de basisverzekering, een aanvullende verzekering is niet nodig. Het eigen risico wordt wel in rekening gebracht (per kalenderjaar).

Met de volgende zorgverzekeraars is er voor 2023 geen contract afgesloten en wordt hierdoor de behandeling niet volledig vergoedt: ONVZ (Uzovi-code 3343); VvAA zorgverzekering (Uzovi-code 3343); Jaaah (Uzovi-code 3343; a.s.r. (Uzovi- code 9018); Ditzo (Uzovi-code 3336); Aevitae (Caresq) (Uzovi-code 3360).

Om in aanmerking te komen voor vergoeding door de zorgverzekeraar, is een verwijsbrief van je huisarts noodzakelijk. De verwijsbrief moet voldoen aan het volgende:
* Een expliciete keuze van de verwijzer voor de specialistische GGZ (SGGZ) .
* Dat er sprake is van (of het vermoeden van) een DSM V stoornis.
* De naam, functie en AGB code van de verwijzer.
* De verwijsbrief is voorzien van een (elektronische) handtekening en/of een praktijkstempel.

Susanne van der Hulst dient maandelijks, digitaal, bij de zorgverzekeraar de rekening in. De rekening bevat herkenbare informatie die je kunt controleren. Op de rekening staan zorgprestaties. In de vrijgevestigde setting zijn vier verschillende zorgprestaties mogelijk: consult diagnostiek, consult behandeling, intercollegiaal overleg en reistijd (als de behandelaar naar je toe moet komen). De tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ontvangt gegevens over declaraties in de ggz. Deze ontvangen zij via Vektis, die landelijk gegevens van zorgverzekeraars verzamelt. Deze gegevens zijn van belang voor het volgen van ontwikkelingen in de zorg. Declaratiegegevens zijn onder andere de zorgvraagtypering en hoofddiagnose. De NZa-database bevat geen persoonlijke gegevens zoals je naam, adres en woonplaats. Ik ben verplicht om deze gegevens te verstrekken aan de zorgverzekeraar en daarmee -geanonimiseerd- aan de NZa. Als je hiertegen bezwaar heeft, kun je een privacyverklaring ondertekenen. Ik verstrek deze gegevens dan niet.

Een aantal psychische stoornissen/problemen worden niet meer door je zorgverzekeraar vergoedt, zoals; werk-gerelateerde problematiek, partner-relatieproblemen en aanpassingsstoornissen. Het tarief in mijn praktijk voor de prestatie ‘niet-basispakketzorg consult’ is 100 % van het door de NZa vastgestelde maximumtarief. Tarief zelfbetalers (niet basispakketzorg): per consult van 50 min. directe tijd en 10 min. indirecte tijd = € 124,16 (in 2023).

Afspraak annuleren / ‘no show’ tarief
Mocht je verhinderd zijn op de ingeplande tijd, dan kun je de afspraak verzetten, op voorwaarde dat je dit ten minste 24 uur van te voren doet. Mocht je de afspraak vergeten op tijd te annuleren of kom je niet opdagen, dan wordt de gereserveerde tijd gedeeltelijk in rekening gebracht. Het tarief bedraagt 50 euro en wordt niet door je verzekering vergoed. Je krijgt hiervoor een factuur.